მენიუ

About Us

კომპანია “ემემეს – ჯგუფი” უკვე ორი ათეული წელიწადია მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე, თუმცა დღევანდელი სახით ჩამოყალიბდა 2007 წელს. “ემემეს – ჯგუფი” გახლავთ საქართველოში საცხებ – საპოხი მასალების ერთ – ერთი მსხვილი იმპორტიორი კომპანია. რომელიც ასევე ახორციელებს აკუმულატორებისა და საავტომობილო ფილტრების იმპორტს. კომპანია თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან ბრენდებთან: “პეტროლ ოფისი” (თურქეთი), “რეპსოლი” (ესპანეთი), “ვოლფი” (ბელგია), “ჩემპიონი” (ბელგია), “ისტა” (უკრაინა), “ასაშ ფილტერ” (თურქეთი). კომპანია ახორციელებს დისტრიბუციას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. თბილისსა და ქუთაისში განთავსებული კომპანიის სასაწყობე მეურნეობები. სათაო ოფისი კი მდებარეობს ქუთაისში. “ემემეს – ჯგუფის” მთავარ პრინციპს წარმოადგენს სამომხმარებლო ბაზრისათვის საუკეთესო ხარისხის პროდუქციის მიწოდება.

20

წელი ბაზარზე

2

ოფისი

3000

პარტნიორზე მეტი